Asiantunteva vai tunteeton johtaja?

31.8.2022 11:17 , 0 Comments


Ihmisten johtaminen on aina tunnetyötä.  Työ kuormittaa johtajan omia tunteita ja toisaalta hän on avaintekijä työyhteisön tunneilmaston luomisessa. Asiantunteva johtaja ymmärtää ja hyödyntää tunteiden vaikutuksen työssään. Tunteeton paukuttaa päätään seinään!

Tunteiden merkitys henkilökohtaisena palautejärjestämä

Asiantunteva johtaja pysähtyy etenkin haastavien vuorovaikutustilanteiden alla tunnistamaan ja sanoittamaan omaa tunneilmastoaan. Se, minkälaisen viestin tunteet todellisuudesta välittävät liittyy tilanteeseen kytkeytyvään tavoitteeseen ja odotusarvoon sen toteutumisesta. Mitä korkeampi odotusarvo, sitä voimakkaampi negatiivinen tunne odotusten pettäessä. Ja tietysti toisinpäin, odotukset ylittävä tilanne siivittää positiivisia tunteita. 

Ihmisten johtajan todellisuudessa nämä odotukset liittyvät onnistumisen kokemukseen johtajana ja sitä kautta alaisten suoritukseen tulostavoitteiden saavuttamisessa. Onnistumisen esteinä keskusteluissa nousevat erilaiset teemat riittämättömyydestä, kokemukset asioiden jatkuvasta keskeneräisyydestä, turhaumat epärealistisista tavoitteista, ristipaine työrooliin liittyvistä odotuksista ja tunne tyhjänpäälle jäämisestä sekä ajankäytön mahdottomuudesta. 

Esteiden käsittely tilanteeseen sopivan ulkopuolisen kanssa keventää psykologista kuormaa. Negatiivisten tunteiden jakaminen tuottaakin hieman yllättäen positiivisia tunteita. Usein jaksamista edistävä oivallus on se, että en ole yksin asian kanssa ja tilannetta on mahdollista edistää. Tunteiden tukahduttaminen puolestaan tekee kyyniseksi ja vaikuttaa lopulta negatiivisesti niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin.

Tunnekokemuksen tiedostaminen ei sinänsä vielä muuta mitään. Se antaa mahdollisuuden ja uuden näkökulman kyseessä olevaan tilanteen ja siihen liittyvän tavoitteen uudelleen määrittelylle ja käytännön toimintasuunnitelmalle. Usein lopputuloksena on käytettävissä olevien resurssien suhteen realistisempi tavoite ja odotusarvo toteumalle. 

Johtajan rooli tunteiden tartuttajana

Ihmisten johtajan osaamisessa korostuu yksilöiden (ja tiimin) tunnetilan noteeraaminen ja tähän liittyvien taustojen selvittäminen. Tunteiden tunnistaminen on taito siinä missä muutkin taidot! 

Toisen ihmisen tunneilmaisun havaitseminen tuottaa aivoissa (usein tiedostamatta) samalaisen reaktion kuin tunteiden varsinainen kokeminen. Arjen esimerkki tästä on monen perjantai iltoihin kuuluva Vain elämää -sarja ja artistin tunteisiin eläytyminen.  Tunteiden tarttuminen perustuu aivojen peilisolujärjestelmän ja empatiamekanismin toimintaan. Peilisolujärjestelmä tarjoaa nopean ja automaattisen reitin ymmärtää toisen ihmisen tavoitteet ilman monimutkaista tiedonkäsittelyä.

Positiiviset tunteet tarttuvat, mutta valitettavasti negatiiviset ovat vielä tartuntaherkempiä. Positiiviset tunteet vapauttavat ajattelua ja luovuutta. Negatiiviset tunteet puolestaan kaventavat tarkkaavaisuutta. Tällöin energia kanavoituu todellisten tai ajattelun seurauksena syntyneiden uhkien torjumiseen. Tunteeton johtaja arvioi toimintaa pelkästään suorituksen tulosten perusteella ja samalla maksimoi aivojen hälytystilan.

Negatiivisen tunneilmaston vahvistaminen luo siis enemmän pohjaa nykyisestä kiinnipitämiselle ja uudistumisen vastustamiselle. Tästä syystä asiantunteva erinomaisia tuloksia saavuttava ihmisten johtaja päästää irti tuloksiin liittyvästä syyllistämisestä ja keskittyy toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja sitä kautta tulosten parantamiseen.


YTM, eMBA Risto Havunen on sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti. Hän on toiminut johdon konsulttina yli 20 vuotta HippocampusNetworks yrityksensä kautta ja kirjoittanut aiheesta useita johtamisoppaita. Lisäksi Risto pitää psykoterapeutin vastaanottoa Terveystalossa erityisesti johdon hyvinvointiin liittyen.

 

0 kommenttia :