Alaisena esimies


Eri rooleissa toimivien esimiesten tehtävänä on viedä toimintaympäristön muutoksesta johdettu strategia käytäntöön. Strategisten kehityshankkeiden sisään on leivottu ajatus uudistumisesta. Onnistumisen kannalta erilaisten kontaktipintojen kitkaton yhteistyö on perusedellytys. Uudistumiseen liittyvien ongelmien juurisyynä ovat asiakasrajapinnan ja johdon välisen tilannekuvan erilaisuus, ajattelun kellotaajuuden eriaikaisuus ja jopa väärät mittarit.

Kannattavat liiketoiminnan uudistukset toteutetaan asiakasrajapinnassa. Aito uudistuminen vaatii ajattelun ja toiminnan muutosta kaikilla organisaatiotasoilla. Strategian suuntainen uudistuminen edellyttää useiden osa-alueiden synkronista uudistamista. Yhden osa-alueen tuloksekas muuttaminen ilman vastaavia muutoksia toisaalla on harhaa. On turha olettaa suoritustason suunnanmuutosta, jos ymmärrys poikkeaa eri johtamisen positioissa.

Uudistumisen tulpaksi parjattu keskijohto jää usein vaille sparrausta. Pelkät kustannuksia alas tai myyntiä ylös -komennot eivät auta ymmärtämään mitä omien esimiesalaisten johtamisessa pitää muuttaa. Miten uudistus on ylipäätään mahdollista, jos johtoryhmän jälkeiset tasot eivät ymmärrä mitä toiminta heidän kohdallaan tarkoittaa?

Iso osa esimiehistä kokee saamansa tuen riittämättömäksi! Nyt on aika nostaa kissa pöydälle johtamisen johtamisen ongelmista ja tuoda käytännön ratkaisuja niiden korjaamiseksi. Asian ytimessä on kysymys siitä, minkälaista johtamistukea esimies tarvitsee omalta esimieheltään!

2022 tammikuussa Kauppakamarin ammattikirjasto sarjassa ilmestyvä Alaisena esimies -kirja on opas strategisen muutosjohtamisen tueksi. Kirja jatkaa aiemmin julkaistujen Kehitä valmentajan taitojasi esimiestyöskentelyssä, Ongelmia ratkaiseva esimies ja Pomo puun ja kuoren välissä johtamisoppaiden sarjaa. 

Kirjoittaja Risto Havunen on Hippocampus Networksin perustaja. Risto on toiminut yli 20 vuotta esimiesten ja työyhteisöjen valmentajana. 

 

0 kommenttia :